Bir Ayet

"Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."
Tâ-Hâ, 20/82

Bir Hadis

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru."
Ali İmran -l6

Bir Söz

İki şey akıl hafifliğini gösterir: Konuşacak yerde susmak, susacak yerde konuşmak.
Sâdi Şîrâzî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5217
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3497
Zekat'ın Şartları 3801
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3285
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4610
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3484
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5170
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3479
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5008
Zekat'a Tabi Mallar 5395
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3432
Ticaret Mallarının Zekatı 5933
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13748
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3724
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4508
HayvanlarınZekatı 3848
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4532
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5763
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4574
Hisse Senetlerinin Zekatı 6129
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4767
Zekat'ın Ödenme Şekli 5581
Zekatın Dağıtımı 4579
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6871
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3469
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4005
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8884
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4669
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3182
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3497
Zekatın Dağıtım Usulü 3532
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10654
Zekat Vermede Yanılma 3251
Zekat - Vergi İlişkisi 3610
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3082
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3574
Zekat Vermenin Adabı 4121
Fıtır Sadakası 3050
Fıtır Sadakasının Önemi 2983
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3557
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3371
Fıtır Sadakasının Miktarı 5148
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2992
Fitre Verilebilecek Kimseler 3140