Bir Ayet

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
Hac, 22/77

Bir Hadis

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
Buhârî

Bir Dua

"Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip) dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir."
Tevbe- 129

Bir Söz

Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur.
Meymun İbn-i Mihran

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5390
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3655
Zekat'ın Şartları 3962
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3446
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4820
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3653
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5378
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3677
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5174
Zekat'a Tabi Mallar 5589
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3576
Ticaret Mallarının Zekatı 6124
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14011
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3892
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4674
HayvanlarınZekatı 4016
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4698
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5929
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4741
Hisse Senetlerinin Zekatı 6313
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4914
Zekat'ın Ödenme Şekli 5764
Zekatın Dağıtımı 4728
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7065
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3617
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4171
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9068
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4866
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3319
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3640
Zekatın Dağıtım Usulü 3682
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10876
Zekat Vermede Yanılma 3409
Zekat - Vergi İlişkisi 3754
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3229
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3705
Zekat Vermenin Adabı 4275
Fıtır Sadakası 3206
Fıtır Sadakasının Önemi 3124
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3690
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3515
Fıtır Sadakasının Miktarı 5284
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3129
Fitre Verilebilecek Kimseler 3283