Bir Ayet

Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Enfâl, 8/46

Bir Hadis

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim

Bir Dua

"Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kafirler topluluğundan kurtar."
Yunus 85-86

Bir Söz

Ahireti isteyen, dünyasına zarar verir; dünyasını isteyen ahiretine zarar verir. Sen ebedi olan için fani olana zarar ver.
Amr bin Mürre

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5601
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3859
Zekat'ın Şartları 4180
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3649
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5146
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3875
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5595
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3914
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5406
Zekat'a Tabi Mallar 5828
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3768
Ticaret Mallarının Zekatı 6358
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14314
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4111
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4906
HayvanlarınZekatı 4246
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4922
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6139
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4951
Hisse Senetlerinin Zekatı 6540
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5135
Zekat'ın Ödenme Şekli 6015
Zekatın Dağıtımı 4940
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7310
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3820
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4396
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9295
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5404
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3506
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3824
Zekatın Dağıtım Usulü 3890
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11174
Zekat Vermede Yanılma 3612
Zekat - Vergi İlişkisi 3971
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3426
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3900
Zekat Vermenin Adabı 4497
Fıtır Sadakası 3414
Fıtır Sadakasının Önemi 3326
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3889
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3710
Fıtır Sadakasının Miktarı 5486
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3327
Fitre Verilebilecek Kimseler 3491