Bir Ayet

(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Bakara, 2/195

Bir Hadis

İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl

Bir Dua

"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun."
Mü'minun- 28

Bir Söz

Gafilin üç alameti vardır: çok yanılmak, çok eğlenmek, çok unutmak.
Vehb ibn-i Münebbih

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4582
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2891
Zekat'ın Şartları 3202
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2694
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3558
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2754
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4378
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2893
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4305
Zekat'a Tabi Mallar 4673
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2864
Ticaret Mallarının Zekatı 4713
Toprak Ürünlerinin Zekatı 12122
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3116
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3834
HayvanlarınZekatı 3268
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3828
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5069
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4033
Hisse Senetlerinin Zekatı 5312
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4192
Zekat'ın Ödenme Şekli 4796
Zekatın Dağıtımı 3895
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 5915
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2859
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3398
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 7738
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 3857
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2596
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2920
Zekatın Dağıtım Usulü 2913
Zekat Verilmeyecek Kimseler 9673
Zekat Vermede Yanılma 2684
Zekat - Vergi İlişkisi 2969
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2545
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3087
Zekat Vermenin Adabı 3414
Fıtır Sadakası 2512
Fıtır Sadakasının Önemi 2397
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2997
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2829
Fıtır Sadakasının Miktarı 4637
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2464
Fitre Verilebilecek Kimseler 2505