Bir Ayet

Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.
Rûm, 30/20

Bir Hadis

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mu'minleri bağışla."
İbrahim- 4l

Bir Söz

Dünyayı arayıp ahireti bulanı hiç görmedik. Ama ahireti arayıp dünyayı bulanı gördük.
Ebû Said Hasan Basrî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5751
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 4020
Zekat'ın Şartları 4371
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3815
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5443
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 4037
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5759
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 4075
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5561
Zekat'a Tabi Mallar 6004
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3928
Ticaret Mallarının Zekatı 6512
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14594
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4279
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 5060
HayvanlarınZekatı 4436
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 5067
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6297
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 5106
Hisse Senetlerinin Zekatı 6704
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5287
Zekat'ın Ödenme Şekli 6206
Zekatın Dağıtımı 5092
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7551
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3963
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4570
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9449
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5657
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3649
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3969
Zekatın Dağıtım Usulü 4043
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11360
Zekat Vermede Yanılma 3769
Zekat - Vergi İlişkisi 4130
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3560
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 4048
Zekat Vermenin Adabı 4646
Fıtır Sadakası 3574
Fıtır Sadakasının Önemi 3483
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 4021
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3862
Fıtır Sadakasının Miktarı 5640
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3466
Fitre Verilebilecek Kimseler 3669