Bir Ayet

Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.
Rûm, 30/20

Bir Hadis

İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
Bakara- 286

Bir Söz

En güvendiğim sağlam amelim
çabam

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5288
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3572
Zekat'ın Şartları 3865
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3348
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4714
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3565
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5267
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3562
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5077
Zekat'a Tabi Mallar 5489
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3495
Ticaret Mallarının Zekatı 6030
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13861
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3797
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4590
HayvanlarınZekatı 3919
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4604
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5846
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4651
Hisse Senetlerinin Zekatı 6207
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4825
Zekat'ın Ödenme Şekli 5659
Zekatın Dağıtımı 4636
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6976
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3534
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4080
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8969
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4747
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3248
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3564
Zekatın Dağıtım Usulü 3597
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10753
Zekat Vermede Yanılma 3311
Zekat - Vergi İlişkisi 3671
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3146
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3633
Zekat Vermenin Adabı 4196
Fıtır Sadakası 3115
Fıtır Sadakasının Önemi 3040
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3620
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3435
Fıtır Sadakasının Miktarı 5209
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3057
Fitre Verilebilecek Kimseler 3198