Bir Ayet

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Ra'd, 13/28

Bir Hadis

İbn Ömer'in (r.ahm.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin."
Ali-İmran- 38

Bir Söz

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.
Hz. Ömer

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4876
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3142
Zekat'ın Şartları 3508
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2969
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4191
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3019
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4743
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3183
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4607
Zekat'a Tabi Mallar 5061
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3139
Ticaret Mallarının Zekatı 5488
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13292
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3417
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4186
HayvanlarınZekatı 3592
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4203
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5437
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4291
Hisse Senetlerinin Zekatı 5764
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4473
Zekat'ın Ödenme Şekli 5233
Zekatın Dağıtımı 4263
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6435
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3157
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3700
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8480
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4303
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2834
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3209
Zekatın Dağıtım Usulü 3182
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10286
Zekat Vermede Yanılma 2973
Zekat - Vergi İlişkisi 3250
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2792
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3314
Zekat Vermenin Adabı 3751
Fıtır Sadakası 2764
Fıtır Sadakasının Önemi 2627
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3266
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3120
Fıtır Sadakasının Miktarı 4906
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2699
Fitre Verilebilecek Kimseler 2775