Bir Ayet

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Mâide, 5/90

Bir Hadis

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin."
Ali-İmran- 38

Bir Söz

Dilini tutmayı alışkanlık haline getiren güven içinde yaşar.
Feridüddin Attar

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4975
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3225
Zekat'ın Şartları 3599
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3074
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4356
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3118
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4869
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3284
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4713
Zekat'a Tabi Mallar 5177
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3228
Ticaret Mallarının Zekatı 5616
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13460
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3514
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4293
HayvanlarınZekatı 3691
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4313
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5551
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4383
Hisse Senetlerinin Zekatı 5892
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4565
Zekat'ın Ödenme Şekli 5360
Zekatın Dağıtımı 4367
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6621
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3263
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3800
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8631
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4444
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2921
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3305
Zekatın Dağıtım Usulü 3265
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10412
Zekat Vermede Yanılma 3056
Zekat - Vergi İlişkisi 3345
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2890
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3392
Zekat Vermenin Adabı 3840
Fıtır Sadakası 2864
Fıtır Sadakasının Önemi 2709
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3354
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3221
Fıtır Sadakasının Miktarı 4997
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2802
Fitre Verilebilecek Kimseler 2869