Bir Ayet

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
Mâide, 5/91

Bir Hadis

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver."
Isra- 80

Bir Söz

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tenbeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
Hz. Ali

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5495
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3763
Zekat'ın Şartları 4083
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3557
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4991
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3771
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5488
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3795
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5294
Zekat'a Tabi Mallar 5715
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3673
Ticaret Mallarının Zekatı 6246
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14169
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4000
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4799
HayvanlarınZekatı 4137
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4816
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6041
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4844
Hisse Senetlerinin Zekatı 6429
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5037
Zekat'ın Ödenme Şekli 5898
Zekatın Dağıtımı 4844
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7197
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3719
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4296
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9184
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5142
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3414
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3740
Zekatın Dağıtım Usulü 3790
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11022
Zekat Vermede Yanılma 3507
Zekat - Vergi İlişkisi 3873
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3329
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3807
Zekat Vermenin Adabı 4390
Fıtır Sadakası 3319
Fıtır Sadakasının Önemi 3228
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3796
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3615
Fıtır Sadakasının Miktarı 5386
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3232
Fitre Verilebilecek Kimseler 3385