Bir Ayet

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."
Lokman, 31/17

Bir Hadis

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin."
Ali İmran - 8

Bir Söz

Dervişlik, elenmiş ve üzerine su dökülmüş toprağa benzer, böyle toprak ne basanın ayağını incitir ne de üzerine toz kondurur. Derviş de böyle kimseyi incitmez.
M. Alauddin Âbizî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4799
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3065
Zekat'ın Şartları 3414
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2885
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4030
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2937
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4639
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3095
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4517
Zekat'a Tabi Mallar 4941
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3057
Ticaret Mallarının Zekatı 5359
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13084
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3326
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4085
HayvanlarınZekatı 3490
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4109
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5329
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4219
Hisse Senetlerinin Zekatı 5636
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4397
Zekat'ın Ödenme Şekli 5079
Zekatın Dağıtımı 4164
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6269
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3071
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3617
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8311
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4176
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2768
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3134
Zekatın Dağıtım Usulü 3101
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10097
Zekat Vermede Yanılma 2894
Zekat - Vergi İlişkisi 3174
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2722
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3253
Zekat Vermenin Adabı 3664
Fıtır Sadakası 2692
Fıtır Sadakasının Önemi 2561
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3189
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3032
Fıtır Sadakasının Miktarı 4816
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2635
Fitre Verilebilecek Kimseler 2696