Bir Ayet

İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.
Ankebût, 29/7

Bir Hadis

İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl

Bir Dua

"Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et!"
İbrahim-40

Bir Söz

Acele şeytan işidir. Ama beş yerde öyle değildir; Misafire yemek yedirmekte, namazı vaktinde kılmakta, tövbe etmekte, kız evlâdı evlendirmekte, ölüyü defnetmekte.
Hâtem-i Esam

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4681
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2980
Zekat'ın Şartları 3302
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2794
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3703
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2842
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4505
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2988
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4411
Zekat'a Tabi Mallar 4798
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2965
Ticaret Mallarının Zekatı 4825
Toprak Ürünlerinin Zekatı 12505
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3216
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3951
HayvanlarınZekatı 3376
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3947
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5182
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4125
Hisse Senetlerinin Zekatı 5451
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4293
Zekat'ın Ödenme Şekli 4915
Zekatın Dağıtımı 4030
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6069
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2959
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3501
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 7934
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 3992
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2689
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3028
Zekatın Dağıtım Usulü 3011
Zekat Verilmeyecek Kimseler 9831
Zekat Vermede Yanılma 2782
Zekat - Vergi İlişkisi 3074
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2636
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3167
Zekat Vermenin Adabı 3533
Fıtır Sadakası 2601
Fıtır Sadakasının Önemi 2487
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3088
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2925
Fıtır Sadakasının Miktarı 4724
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2547
Fitre Verilebilecek Kimseler 2599