Bir Ayet

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."
Lokman, 31/17

Bir Hadis

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
Buhârî

Bir Dua

"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun."
Mü'minun- 28

Bir Söz

Dualar kabul olacak, hemen dua ediniz dense, ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek birşey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır.
Fudayl bin İyaz

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5023
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3269
Zekat'ın Şartları 3659
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3128
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4432
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3166
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4923
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3329
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4761
Zekat'a Tabi Mallar 5230
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3279
Ticaret Mallarının Zekatı 5686
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13560
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3561
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4346
HayvanlarınZekatı 3744
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4364
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5601
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4427
Hisse Senetlerinin Zekatı 5961
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4608
Zekat'ın Ödenme Şekli 5412
Zekatın Dağıtımı 4424
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6692
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3316
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3850
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8709
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4497
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2966
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3349
Zekatın Dağıtım Usulü 3315
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10483
Zekat Vermede Yanılma 3105
Zekat - Vergi İlişkisi 3387
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2933
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3436
Zekat Vermenin Adabı 3891
Fıtır Sadakası 2904
Fıtır Sadakasının Önemi 2760
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3406
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3267
Fıtır Sadakasının Miktarı 5044
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2848
Fitre Verilebilecek Kimseler 2913