Bir Ayet

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Al-i İmran, 3/104

Bir Hadis

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru."
Ali İmran -191

Bir Söz

Allah’a giden yolun köprüsü, malını O’nun uğruna saçmaktır.
Şems-i Tebrîzî

Sorularla Siyer

Kategori: Sorularla Dinimiz

Sorularla Siyer

Soru 1  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı 
                olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve 
                sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın 
                ve mağaranın ismi nedir? 
Cevap   : Nur dağı, Hira mağarası.

Soru 2  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli 
                nasıldır? 
Cevap   : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

Soru 3  : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden 
                habersiz Allah Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi. 
                Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya 
                başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde 
                birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi. 
                Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri 
                unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene 
                gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim 
                olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu 
                insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir? 
Cevap   : İnadı Küfür.

 

Soru 4  : İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir 
                hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek, 
                Ruhun Allah (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını 
                Allah (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir? 
Cevap   : Hicret.

Soru 5  : Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın 
                gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)’ın 
                istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk 
                etmeleri hareketine ne ad verilir? 
Cevap   : Hicret.

Soru 6  : Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek 
                olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde 
                müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, 
                hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka 
                duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde 
                verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz. 
Cevap   : Haber-üs Sahife, Ambargo.

Soru 7  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz 
                savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden 
                sonra Allah Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve 
                aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir? 
Cevap   : Hz. Hamza (r.a.) dır.

Soru 8  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı 
                ilk üç iş nedir? 
Cevap   : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı, 
                b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek, 
                c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.

Soru 9  : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı 
                kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle 
                Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği 
                yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı 
                Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla 
                 beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden 
                 bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz. 
Cevap   : Hammaletel Hatap.

Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da 
                Allah (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir? 
Cevap   : İsra ve Miraç.

Soru 11: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? 
Cevap   : Miraçta

Soru 12: Mekke’de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (s.a.v.) tebliği Mekke dışına 
                taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada 
                akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama 
                orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber 
                Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu. 
                Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir? 
Cevap   : “Küfrün hepsi tek millettir.”

Soru 13: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil 
                Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir 
                mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile 
                kaldıkları bu mağaranın ismi nedir? 
Cevap   : Sevr Mağarası.

Soru 14: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin 
                iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir? 
Cevap   : Seriyye.

Soru 15: Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek 
                silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün 
                Rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu: “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup 
                silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?”  Bu soruya Peygamber 
                Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak 
                şekilde verdiği cevap nedir? 
Cevap   : “Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır” 
                şeklinde oldu

Soru 16: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği 
                savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa savaşa katılmıştır? 
Cevap   : 27 defa

Soru 17: Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)’in hayat programının özeti nedir? 
Cevap   : İman, Hicret, Cihat.

Soru 18: Allah (c.c.)’ın istediği gibi İslam’ı top yekün yaşanması , İslam’ı tebliğ uğruna 
                verilen mücadeleye, Allah (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin 
                için mü’minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan 
                harekete ne denir? 
Cevap   : Cihat.

Soru 19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı 
                savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir? 
Cevap   : El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin 
                bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı, 
                 ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir 
                yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir? 
Cevap  : Abdullah Bin Cahş.

Soru 21: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun 
                üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, 
                Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü 
                Efendimizin elinden olan kafir kimdir? 
Cevap   : Ubey Bin Halef.

Soru 22: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir. 
                Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia, 
                Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmiälerdxr. 
Cevap   : Bedir Savaşı.

Soru 23: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam 
                dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı 
                öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti 
                köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak 
                devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile 
                yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir? 
Cevap   : Ebu İzzet.

Soru 24: İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan 
                namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam 
                düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin 
                ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp 
                sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında 
                Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği 
                isim nedir? 
Cevap   : Münafık.

Soru 25: İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona 
                ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak 
                bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir? 
Cevap   : Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek) 
 

Soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir 
                insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır. 
                Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir 
Cevap   : Emre itaat etmek.

Soru 27: Ebu Bera  adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i 
               öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 
                bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an 
                okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı 
                kabul eden bu yeni insanlara Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek 
                için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı. 
                Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. 
                Bu olayın haberi Allah Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı 
                hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde 
                70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir? 
Cevap   : Bir-i Mauna hadisesi.

Soru 28: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu 
                savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır. 
                Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur. 
                Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan  kimdir 
Cevap   : Selman-ı Farisi.

Soru 29: Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere 
                sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi 
                olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü 
                haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle 
                savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için 
                biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına 
                dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir? 
Cevap   : Rıdvan Biatı.

Soru 30: Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından 
                Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit 
                olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler 
                o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması 
                yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. 
                Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü 
                 ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir? 
Cevap   : Hudeybiye Anlaşması.

Soru 31: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine 
                sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından 
                teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek 
                Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise 
                işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama 
                Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip 
                Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı 
                işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları 
                yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye 
                anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda 
                kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe 
                çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir 
Cevap   : Ebu Basir – Vur kac taktigi

Soru 32: Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını 
                müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı 
                davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah 
                Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir 
                müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı 
                Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (s.a.v.) 
                Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini 
                duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek 
                onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği 
                siyasetin bize verdiği anlam nedir? 
Cevap   : Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti.

Soru 33: Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü (s.a.v.) Mekke 
                fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken 
                bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet 
                meali nedir? 
Cevap   : Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. (İsra 81)

Soru 34: Huneyn savaşında Allah Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin 
                ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan 
                Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman 
                olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri 
                verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle Allah Resulü 
                (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir? 
Cevap   : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu.

Soru 35: Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz 
                kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin 
                Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet 
                inen mescidin adı nedir? 
Cevap   : Mescidi Dırar.

Soru 36: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz. 
Cevap   : a- Hz. Hatice    b- Hz. Sevde    c- Hz. Aişe    d- Hz. Zeynep 
                e- Hz. Ümmü Seleme  f- Hz. Hafsa   g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı) 
                h- Hz. Ümmü Habibe   i- Hz.Cüveyriyye 
                j- Hz. Safiyye    k- Hz. Mariyye     l- Hz. Meymune (R. Anhüma). 
 

Soru 37: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir? 
Cevap   : İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.

Soru 38: Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa 
                ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını 
                yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah (c.c.)’ın izni ile çıkan 
                ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı, 
                bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir? 
Cevap   : Zemzem.

Soru 39: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır? 
Cevap   : Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12.ci gecesine 
                tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.

Soru 40: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir? 
Cevap   : Vehb’in kızı Amine.

Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı nedir? 
Cevap   : Hz. Halime.

Soru 42: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir? 
Cevap   : Hz. Şeyma.

Soru 43: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir? 
Cevap   : Abdulmuttalip.

Soru 44: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir? 
Cevap   : Abdullah.

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten 
                amcası kimdir? 
Cevap   : Ebu Talip.

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti? 
Cevap   : 622 yılında.

Soru 47: Ganimet ne demektir? 
Cevap   : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

Soru 48: İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı? 
Cevap   : Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

Soru 49: İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı? 
Cevap   : Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti. 
                Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler, 
                fakirler ve aciz yolculara verilirdi.

Soru 50: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa 
                yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha 
                geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek 
                orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir? 
Cevap   : Mute savaşı.

Soru 51: Ehli Beyt kimdir? 
Cevap   : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

Soru 52: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz. 
Cevap   : Dört adı vardır: a-Ahmet  b-Muhammed  c-Mustafa  d-Mahmut.

Soru 53: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, 
                Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından 
                atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika 
                evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir? 
Cevap   : Üsame Bin Zeyd (r.a.) (“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)

Soru 54: İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında 
                İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir? 
Cevap   : Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.

Soru 55: Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı Allah’a) kavuşma 
                olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur. 
Cevap   : 63 yıl olmuştur.

Soru 56: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının 
                kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı 
                sahabe kimdir? 
Cevap   : Kab Bin Malik.

Soru 57: Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir? 
Cevap   : Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.

Soru 58: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan 
                eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir? 
Cevap   : Müseylemetül Kezzap

Soru 59: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre 
                peygamberlik yaptı? 
Cevap   : 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.

Soru 60: Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz? 
Cevap   : İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de 
                bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir. 
                İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip 
                başkanlığında yapılmıştır.

Soru 61: İslam’ın ilk düşmanlarından bir kafir vardı ki bu her zaman işkence eder, 
                alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere 
                ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti. 
                Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir emri ile 
                savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört 
                kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebliğine 
                şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek sonra onun kulaklarını delip ip 
                takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği Allah düşmanı kafir kimdir? 
Cevap   : Ebu Cehil (Cehaletin babası)

Soru 62: Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir 
                müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de 
                etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden 
                Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir? 
Cevap   : Ashabı Suffa

Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz. 
                Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e  teslim 
                eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık 
                hizmetçi kimdir? 
Cevap   : Ümmü Eymen

Soru 64: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz. 
Cevap   : Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye, 
                Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.

Soru 65: Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman 
                olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken 
                eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur. 
                Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu 
                surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz? 
Cevap   : Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said

Soru 66: Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü? 
Cevap   : 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.

Soru 67: Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır? 
Cevap   : 72 müslüman şehit olmuştur.

Soru 68: Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik 
                meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir? 
Cevap   : Süreka

Soru 69: Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir? 
Cevap   : Abdullah Bin Zeyd

Soru 70: Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir? 
Cevap   : Hz. Halit Bin Velid

Soru 71: Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir? 
Cevap   : Hassan Bin Sabit.

Soru 72: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer 
                neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir? 
Cevap   : Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.

Soru 73: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir? 
Cevap   : Tebuk savaşı.

Soru 74: Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? 
Cevap   : Ebu Dücane

Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı 
                düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına 
                varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde  Ebu Leheb’in 
                emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta 
                Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs 
                germişti. Bu yiğit insan kimdir? 
Cevap   : Zeyd Bin Harise.

Soru 76: Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır? 
Cevap   : Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.

Soru 77: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua 
                edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. 
                Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda 
                gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. 
                Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir? 
Cevap   : Gamame mescidi (Bulut mescidi)

Soru 78: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana 
                geldi? 
Cevap   : a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı b-Mecusilerin ateşleri söndü c-Sava gölü 
                kurudu.

Soru 79: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği 
                mescit olarak bilinen mescit hangisidir? 
Cevap   : Kuba mescidi.

Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl 
                amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri 
                Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo 
                uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı 
                olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir? 
Cevap   : Hüzün yılı.

Soru 81: Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir? 
Cevap   : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.

Soru 82: Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura 
                kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine 
                dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için 
                dağıldılar, hatta Allah Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik 
                yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine 
                tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders 
                olan bu savaş hangisidir? 
Cevap   : Huneyn savaşı.

Soru 83: İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? 
Cevap   : Ranuna vadisinde.

Soru 84: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı? 
Cevap   : Hanımı Hz. Hatice’ye.

Soru 85: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı? 
Cevap   : 3 sene.

Soru 86: Hicret gecesi kafirler nereye toplandı? 
Cevap   : Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

Soru 87: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir? 
Cevap   : Sevr Mağarası.

Soru 88: Mekke ne zaman fethedildi? 
Cevap   : Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde.

Soru 89: Hudeybiye savaşı ne zaman oldu? 
Cevap   : Hicretin 6. Yılında.

Soru 90: Hayber savaşı ne zaman oldu? 
Cevap   : Hicretin 7. Yılında.

Soru 91: Hendek savaşı ne zaman oldu? 
Cevap   : Hicretin 5. Yılında.

Soru 92: Peygamberimizin son savaşı hangisidir? 
Cevap   : Tebuk savaşıdır.

Soru 93: Akabe biati nedir? 
Cevap   : Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

Soru 94  : Ravza-i Mudahhara neresidir? 
Cevap     : Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.

Soru 95  : Asr-ı Saadet ne demektir? 
Cevap     : Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

Soru 96  : Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi? 
Cevap     : Sad Bin Ebi Vakkas.

Soru 97  : İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır. 
                 Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir? 
Cevap     : a- Son peygamber olması 
                  b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması 
                  c- Şefaat etme yetkisinin olması

Soru 98  : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri 
                 koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir? 
Cevap     : Hif-ul Fudul

Soru 99: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı? 
Cevap   : Hz. Ali yıkadı.

Soru 100: Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır? 
Cevap     : Yedi aya yakın kalmıştır.

Soru 101: Haram aylar adı verilen aylar hangileridir? 
Cevap     : Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

Soru 102: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci 
                  gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi? 
Cevap     : Muallakat-ı Seba denir.

Soru 103: Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir? 
Cevap     : Darud-Tebabia

Soru 104: Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz 
                (s.a.v.)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve 
                merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur. 
                Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi 
                Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyametekadar hayatlarında 
                bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir? 
Cevap    : Beytül Mamur.

Soru 105: Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kafire beddua etmişti. 
                 Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları: 
                 “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu 
                 Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin 
                 8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri 
                 emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e 
                 gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup, 
                 Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur. 
                 Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının 
                 en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı 
                 peygamber kimdir? 
Cevap    : Vahşi (r.a.), Müseylemetül-Kezzap

Soru 106: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? 
Cevap    : Safa Tepesinde

Soru 107: Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz. 
                 Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta 
                 bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti. 
                 Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit 
                 edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir? 
Cevap    : Bir-i Maune.

Soru 108: Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanları İslam’a davet ettiği gibi, 
                  devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ve tebaasını İslam’a 
                  davet etti. Bunlardan bir kısmı bu davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti. 
                  Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini 
                  göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e birde kadın köle 
                  göndermişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi. 
                  Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz. 
Cevap     : Hz. Mariye, Mısır.

Soru 109: Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir? 
Cevap     : İnsanlara ve cinlere gönderildiği için

Soru 110: Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt 
                  haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında 
                  haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir? 
Cevap     : Hılful Fudul  (Fazilet örgütü)

Soru 111: İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler 
                 yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler 
                 son buldu. Ve insanlar Allah (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler 
                 oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu 
                 dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi? 
Cevap    : Ficar harbi.

Soru 112: Allah (c.c.)’ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam’ın kaynağı 
                 Kur’an’ı Kerim’i Allah’ü Teala “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” buyuruyor. 
                 Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de 
                 onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan 
                 bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur’an’ın 
                 zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardır. Onlardan biri de 
                 Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kızgın taşla işkence eden kimdir? 
Cevap    : Ümeyye Bin Halef

Soru 113: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın 
                  karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesinin yanında kaç 
                  yaşına kadar kaldı? 
Cevap     : Beş yaşına kadar

Soru 114: Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi 
                  Mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariye’den olan çocuğunun 
                  adı nedir? 
Cevap     : İbrahim

Gösterim: 6069