Bir Ayet

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Ra'd, 13/28

Bir Hadis

Enes'in (r.a.) haber verdiğine göre: Allah Resulü (a.s.): "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru."
Ali İmran -191

Bir Söz

İlim adamları için yokluk içinde yaşadığı halde kanaat sahibi olmaktan daha değerli bir ziynet yoktur.
İmam Şafii

Hz. Meryem

Kategori: Örnek İnsanlar

Örnek Müslüman Kadın Hz. Meryem
  
Hani melekler: ‘Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, 
seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı’ demişti. 
(Al-i İmran Suresi, 42)

Allah’ın seçip, cennetle onurlandırdığı, alemlerin kadınlarına üstün kıldığı ve tüm inanan kadınlara örnek olmalarını istediği, iki kadından biri Hz. Meryem. 
Allah, Hz. Meryem'in şahsında "ideal Müslüman kadın karakteri’ni tanıtmaktadır. Kuran'da bildirilen ideal kadın karakteri, günümüz toplumlarında yaygın olarak yaşanan kadın karakterinden çok farklıdır. . . 
Kuran'a göre cinsiyet ayrımı yapmaksızın tek bir insan karekteri vardır. Erkeğin sorumlu tutulduğu tüm ahlak özelliklerinden aynı şekilde kadın da sorumludur. Allah Katında değerli olan din ahlakı ve takvadır. Bu gerçeği Allah Kuran‘da şöyle bildirmektedir:

 

Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk yada soyca değil) takvaca en ileri olanınızdır. (Hucurat Suresi,13 )

Görüldüğü gibi Kuran'a göre,insanın Allah’a yakınlığı, cinsiyetine, rengine, ırkına göre değil, Allah'ın bildirdiği ‘ideal Müslüman ahlakına’ göre belirlenmektedir. Nitekim Allah Kuran’da kadın erkek ayrımı yapılmaksızın güzel ahlakı yaşayan müminlerin dünyada ve ahirette en güzel karşılığı göreceklerini şöyle bildirmektedir: 
Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)

Hz. Meryem, hayatının her anında, yaptığı her işte Allah'a yönelen, Allah'ın ismini yücelten, Allah’a yürekten bağlı, samimi bir mümindir. Allah, İmran ailesini alemlere üstün kıldığı gibi, bu aileye mensup olan Hz. Meryem'i de seçmiş, onu en güzel şekilde yetiştirerek tüm kötülüklerden arındırmış ve onu alemlerin kadınlarına üstün kılma şerefini vermiştir.

Allah Hz. Meryem'in İffetini Müslümanlara Örnek Göstermiştir 
Hz. Meryem de ailesi gibi, yaşadığı toplumda Allah'a olan bağlılığı, ihlası ve samimiyeti ile tanınan bir kişidir. Allah, onun Kendisi'ne 'gönülden bağlı olanlardan' olduğunu bildirmektedir. 
Hz. Meryem'in çevresindeki insanlar arasında bilinen bir başka özelliği ise, 'ırzını korumuş olması' yani iffetine olan düşkünlüğüdür. Allah, Hz. Meryem'in bu üstün ahlakını Kuran'da şöyle haber vermektedir:

İffetini koruyan (Meryem); Biz ona Kendi Ruhumuz'dan üfledik, onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık. (Enbiya Suresi, 91)

Hz. Meryem'in Üstün Ahlakı 
Hz. Meryem hayatı boyunca gösterdiği üstün ahlak ile tüm Müslüman kadınlar için önemli bir örnek olmuştur. Allah Hz. Meryem'e dünyada önemli bir sorumluluk yüklemiş ve bu şerefli görev için onu Kuran'ın ifadesiyle 'güzel bir bitki gibi' yetiştirmiştir. 
Allah, onu güçlü, samimi ve iman sahibi olan İmran ailesinde dünyaya getirip, onun bu üstün ahlaklı insanlar tarafından özel olarak yetiştirilmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra Allah, Hz. Zekeriya'ya onun eğitimini üstlendirmesiyle, Hz. Meryem'i üstün ve seçkin bir peygamberin ahlakıyla ahlaklandırmıştır. Kuran’da Hz. İsa’nın babasız dünyaya geldiği bildirilmektedir. O dönemde soylu bir Peygamber ailesinden olan Hz. Meryem, bu iftiralarla dolu hayatında tek başına toplumla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Hamileliği döneminde Allah’ın izniyle insanlardan uzak sessiz bir yere çekimiş ve zor şartlar altında çocuğunu , (Hz. İsa’yı) dünyaya getirmiştir. 
Hz. Meryem'in yaşadığı tüm bu zorlu anlarda tek başına olması, Allah’ın onun için özel hazırladığı başlı başına önemli bir imtihan olmuştur. O, herşeyi yalnızca Allah'tan beklemiş, yalnızca Allah'a güvenmiştir. 
Hz. Meryem, Hz İsa’ya hamile kaldığında çok önemli ve şerefli bir görev üstlenmiştir. Ancak bu üstün ve şerefli durumun, toplum tarafından gereği gibi anlaşılamaması, inkar içerisinde olan halkının kendisine haksız bir bakış açısıyla yaklaşıp iftiralarda bulunması, Hz. Meryem için önemli bir sabır ve deneme konusu olmuştur. Bu aşamada da Allah'a olan güveninde sabır ve kararlılık göstermiştir. Güçlü, iradeli ve dirayetli kişiliğinden hiçbir şekilde taviz vermemiştir. Her olayın Allah'ın kontrolünde olduğunu ve Allah'ın kendisini tüm bu iftiralardan en güzel şekilde temize çıkaracağını bilerek, bu olaylara ve insanların cahilce tavırlarına karşı güzel bir sabır ile sabretmiştir. 
Hz. Meryem cahiliye ahlakını yaşayan bir toplum içerisinde pek çok zorlu imtihanla karşı karşıya kaldığı ve tüm bunlara tek başına karşı koymak durumunda olduğu halde, çok güçlü ve dirayetli bir karakter sergilemiştir 
Hz. Meryem Allah'ın, Hz. İsa'yı dünyaya getirme göreviyle şereflendirdiği ve Kuran'da övdüğü mübarek bir insandır. 
’... Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı’ (Al-i İmran Suresi, 42) 
İman eden her insan, Allah'ın bu lütfuna erişerek Allah’ın yakınlığını, dostluğunu, sevgisini ve rızasını kazanabilmeyi gönülden ister. Ancak bunun için insanın, Allah'ın peygamberlerini lütuflandırdığı bu nimetleri kendisinden kesinlikle uzak görmemesi gerekir. Allah, insanların Kendisi'ne gönülden yönelerek talep ettikleri her türlü isteklerine karşılık vereceğini bildirmiştir. Bu nedenle kadın olsun erkek olsun, her insanın peygamberlerin bu üstün makamına ulaşabilmeyi hedeflemesi ve bunun için samimi bir çaba harcaması gerekmektedir.


KURAN'A GÖRE İDEAL MÜSLÜMAN KADIN KARAKTERİ

Müslüman Kadın Allah'a Teslim Olmuştur 
Müslüman Kadın’ın İdealleri Büyüktür 
Müslüman Kadın Asil, Güçlü ve İradelidir. 
Müslüman Kadın Duygusal Bir Kişilik Göstermez 
Müslüman Kadın Samimi ve Doğaldır. 
Müslüman Kadın Cesur, dengeli ve dürüsttür. 
Müslüman Kadın Boş Sözlerden ve Boş İşlerden Sakınır 
Müslüman Kadın Sabırlı, İffetli ve Onurludur.

Nuran Yelkenci 

Gösterim: 20571