Bir Ayet

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Bakara, 2/208

Bir Hadis

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.
Müslim

Bir Dua

"Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip) dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir."
Tevbe- 129

Bir Söz

Akıllı olan üç kimseyi hafife almaz; Alimleri, hükümdarları, dostları. Alimleri hafife alanın ahireti gider, sultanları hafife alanın dünyası gider, dostlarına mürüvveti olmayanın dostluğu gider.
Abdullah b. Mübarek

Namaz

İbadetlerin Amacı 15705
Namazın Önemi 7193
Namaz Çeşitleri 8781
Namazın Farzları ve Vacipleri 8377
Namazın Farzları 6286
Namazın Şartları 5965
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9001
Müstehap Vakitler 4299
Mekruh Vakitler 5028
Kutuplarda Namaz 3555
Namazın Rükünleri 6110
Ta`dîl-i Erkân 3847
Namazın Vacipleri 3842
Namazın Sünnet ve Adabı 3662
Namazın Sünnetleri 3894
Namazın Adabı 3770
Namazın Mekruhları 3563
Namazı Bozan Şeyler 4295
Namazın Kılınışı 4041
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3491
Ezan ve Kamet 19303
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11008
Cemaatle Namazın Hükmü 5387
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4635
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12599
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4581
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4903
İmamlık ve Şartları 8846
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5346
İmama Uyanın Halleri 4445
Cuma Namazı 3934
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3175
Cuma Namazının Şartları 6545
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9546
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5379
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7615
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4919
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4409
Cuma Namazının Kılınışı 4784
Vitir Namazı 4028
Bayram Namazı 3395
Teşrik Tekbirleri 4481
Nafile Namazlar 6782
Teravih Namazı 3538
Teheccüt Namazı 4853
Kuşluk Namazı 3317
Evvâbîn Namazı 3094
Tahiyyetü'l-mescid 3290
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5676
Yolculuk Namazı 3775
Hâcet Namazı 4073
İstihâre Namazı 3532
Tövbe Namazı 3678
Tesbih Namazı 3445
Yağmur Duası 3901
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10256
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4349
Hasta Namazı 3570
Yolcu Namazı 3751
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3095
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3007
Korku Namazı 3675
Namazların Kazası 3383
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16964
Sehiv Secdesi 4956
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4148
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4174
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11336
İmamlara Özel Durumlar 4655
Tilâvet Secdesi 3531
Şükür Secdesi 3832
Cenaze Namazı 4280
Cenazenin Yıkanması 8433
Cenazenin Kefenlenmesi 6675
Cenaze Namazının Kılınışı 9975
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3810
Cenazenin Taşınması 4912
Defin 3581
Kur'an Okuma ve Telkin 6252
Tâziye 3956
Şehidlere Ait Hükümler 3588