Bir Ayet

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Mü'minûn, 23/8-11

Bir Hadis

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez."
Ali İmran -9

Bir Söz

Üç şey kalbi öldürür: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak.
Fudayl bin İyaz

Namaz

İbadetlerin Amacı 16569
Namazın Önemi 7761
Namaz Çeşitleri 9385
Namazın Farzları ve Vacipleri 9125
Namazın Farzları 6919
Namazın Şartları 6574
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9637
Müstehap Vakitler 4915
Mekruh Vakitler 5653
Kutuplarda Namaz 4063
Namazın Rükünleri 6814
Ta`dîl-i Erkân 4446
Namazın Vacipleri 4390
Namazın Sünnet ve Adabı 4267
Namazın Sünnetleri 4578
Namazın Adabı 4317
Namazın Mekruhları 4143
Namazı Bozan Şeyler 4890
Namazın Kılınışı 4566
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3979
Ezan ve Kamet 19850
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11485
Cemaatle Namazın Hükmü 5869
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 5169
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 13267
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 5158
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5388
İmamlık ve Şartları 9411
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5961
İmama Uyanın Halleri 4971
Cuma Namazı 4532
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3761
Cuma Namazının Şartları 7215
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 10133
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 6016
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 8125
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5396
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4903
Cuma Namazının Kılınışı 5303
Vitir Namazı 4523
Bayram Namazı 3884
Teşrik Tekbirleri 4989
Nafile Namazlar 7304
Teravih Namazı 4044
Teheccüt Namazı 5443
Kuşluk Namazı 3816
Evvâbîn Namazı 3576
Tahiyyetü'l-mescid 3776
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 6175
Yolculuk Namazı 4289
Hâcet Namazı 4643
İstihâre Namazı 4173
Tövbe Namazı 4226
Tesbih Namazı 3977
Yağmur Duası 4456
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10765
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4872
Hasta Namazı 4074
Yolcu Namazı 4268
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3594
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3531
Korku Namazı 4172
Namazların Kazası 3891
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17489
Sehiv Secdesi 5468
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4644
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4639
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11881
İmamlara Özel Durumlar 5169
Tilâvet Secdesi 4003
Şükür Secdesi 4381
Cenaze Namazı 4820
Cenazenin Yıkanması 8976
Cenazenin Kefenlenmesi 7122
Cenaze Namazının Kılınışı 10464
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4293
Cenazenin Taşınması 5397
Defin 4077
Kur'an Okuma ve Telkin 6785
Tâziye 4423
Şehidlere Ait Hükümler 4056