Bir Ayet

"Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."
Tâ-Hâ, 20/82

Bir Hadis

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin."
Mü'minun- 118

Bir Söz

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası düşmanının maskarası.
Mehmed Akif

Namaz

İbadetlerin Amacı 16261
Namazın Önemi 7541
Namaz Çeşitleri 9158
Namazın Farzları ve Vacipleri 8854
Namazın Farzları 6694
Namazın Şartları 6356
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9408
Müstehap Vakitler 4693
Mekruh Vakitler 5424
Kutuplarda Namaz 3861
Namazın Rükünleri 6600
Ta`dîl-i Erkân 4224
Namazın Vacipleri 4160
Namazın Sünnet ve Adabı 4054
Namazın Sünnetleri 4350
Namazın Adabı 4086
Namazın Mekruhları 3910
Namazı Bozan Şeyler 4665
Namazın Kılınışı 4353
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3777
Ezan ve Kamet 19614
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11300
Cemaatle Namazın Hükmü 5673
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4945
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 13034
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4944
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5184
İmamlık ve Şartları 9208
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5727
İmama Uyanın Halleri 4757
Cuma Namazı 4309
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3541
Cuma Namazının Şartları 7006
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9904
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5814
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7914
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5206
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4702
Cuma Namazının Kılınışı 5074
Vitir Namazı 4294
Bayram Namazı 3671
Teşrik Tekbirleri 4777
Nafile Namazlar 7098
Teravih Namazı 3831
Teheccüt Namazı 5207
Kuşluk Namazı 3594
Evvâbîn Namazı 3368
Tahiyyetü'l-mescid 3567
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5952
Yolculuk Namazı 4064
Hâcet Namazı 4397
İstihâre Namazı 3921
Tövbe Namazı 3993
Tesbih Namazı 3767
Yağmur Duası 4227
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10543
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4636
Hasta Namazı 3858
Yolcu Namazı 4047
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3378
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3299
Korku Namazı 3959
Namazların Kazası 3675
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17272
Sehiv Secdesi 5258
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4450
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4467
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11652
İmamlara Özel Durumlar 4955
Tilâvet Secdesi 3820
Şükür Secdesi 4155
Cenaze Namazı 4605
Cenazenin Yıkanması 8778
Cenazenin Kefenlenmesi 6953
Cenaze Namazının Kılınışı 10273
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4100
Cenazenin Taşınması 5198
Defin 3869
Kur'an Okuma ve Telkin 6583
Tâziye 4217
Şehidlere Ait Hükümler 3871