Bir Ayet

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
Âl-i İmrân, 3/92

Bir Hadis

Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."
Araf- 23

Bir Söz

Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün.
Ebû Bekir bin Hamid Tirmizi

Namaz

İbadetlerin Amacı 15598
Namazın Önemi 7141
Namaz Çeşitleri 8721
Namazın Farzları ve Vacipleri 8313
Namazın Farzları 6238
Namazın Şartları 5906
Beş Vakit Namazın Vakitleri 8952
Müstehap Vakitler 4247
Mekruh Vakitler 4971
Kutuplarda Namaz 3504
Namazın Rükünleri 6058
Ta`dîl-i Erkân 3795
Namazın Vacipleri 3789
Namazın Sünnet ve Adabı 3620
Namazın Sünnetleri 3846
Namazın Adabı 3716
Namazın Mekruhları 3500
Namazı Bozan Şeyler 4248
Namazın Kılınışı 3983
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3447
Ezan ve Kamet 19256
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10958
Cemaatle Namazın Hükmü 5340
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4587
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12522
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4525
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4852
İmamlık ve Şartları 8789
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5299
İmama Uyanın Halleri 4389
Cuma Namazı 3880
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3124
Cuma Namazının Şartları 6492
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9492
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5332
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7562
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4865
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4357
Cuma Namazının Kılınışı 4733
Vitir Namazı 3986
Bayram Namazı 3349
Teşrik Tekbirleri 4436
Nafile Namazlar 6731
Teravih Namazı 3493
Teheccüt Namazı 4791
Kuşluk Namazı 3267
Evvâbîn Namazı 3046
Tahiyyetü'l-mescid 3242
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5630
Yolculuk Namazı 3719
Hâcet Namazı 4018
İstihâre Namazı 3470
Tövbe Namazı 3625
Tesbih Namazı 3396
Yağmur Duası 3856
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10206
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4299
Hasta Namazı 3521
Yolcu Namazı 3702
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3050
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2960
Korku Namazı 3632
Namazların Kazası 3330
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16906
Sehiv Secdesi 4911
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4099
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4129
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11289
İmamlara Özel Durumlar 4601
Tilâvet Secdesi 3490
Şükür Secdesi 3781
Cenaze Namazı 4215
Cenazenin Yıkanması 8389
Cenazenin Kefenlenmesi 6627
Cenaze Namazının Kılınışı 9928
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3757
Cenazenin Taşınması 4864
Defin 3535
Kur'an Okuma ve Telkin 6200
Tâziye 3913
Şehidlere Ait Hükümler 3536