Bir Ayet

Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
Yunus, 10/57

Bir Hadis

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin."
Araf- 151

Bir Söz

Bir kimsede kibir varsa bu, söz söylerken soğan gibi kokar.
Mevlânâ

Namaz

İbadetlerin Amacı 16441
Namazın Önemi 7659
Namaz Çeşitleri 9274
Namazın Farzları ve Vacipleri 9009
Namazın Farzları 6816
Namazın Şartları 6478
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9530
Müstehap Vakitler 4810
Mekruh Vakitler 5540
Kutuplarda Namaz 3966
Namazın Rükünleri 6715
Ta`dîl-i Erkân 4345
Namazın Vacipleri 4279
Namazın Sünnet ve Adabı 4160
Namazın Sünnetleri 4459
Namazın Adabı 4204
Namazın Mekruhları 4035
Namazı Bozan Şeyler 4778
Namazın Kılınışı 4462
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3884
Ezan ve Kamet 19724
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11393
Cemaatle Namazın Hükmü 5775
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 5067
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 13156
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 5046
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5292
İmamlık ve Şartları 9314
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5841
İmama Uyanın Halleri 4865
Cuma Namazı 4424
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3650
Cuma Namazının Şartları 7120
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 10030
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5922
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 8025
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5306
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4804
Cuma Namazının Kılınışı 5192
Vitir Namazı 4418
Bayram Namazı 3784
Teşrik Tekbirleri 4894
Nafile Namazlar 7207
Teravih Namazı 3944
Teheccüt Namazı 5337
Kuşluk Namazı 3711
Evvâbîn Namazı 3475
Tahiyyetü'l-mescid 3674
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 6072
Yolculuk Namazı 4188
Hâcet Namazı 4538
İstihâre Namazı 4051
Tövbe Namazı 4114
Tesbih Namazı 3876
Yağmur Duası 4345
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10667
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4760
Hasta Namazı 3976
Yolcu Namazı 4163
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3493
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3415
Korku Namazı 4067
Namazların Kazası 3793
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17389
Sehiv Secdesi 5371
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4554
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4556
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11785
İmamlara Özel Durumlar 5076
Tilâvet Secdesi 3910
Şükür Secdesi 4274
Cenaze Namazı 4720
Cenazenin Yıkanması 8880
Cenazenin Kefenlenmesi 7042
Cenaze Namazının Kılınışı 10378
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4207
Cenazenin Taşınması 5305
Defin 3968
Kur'an Okuma ve Telkin 6690
Tâziye 4321
Şehidlere Ait Hükümler 3971