Bir Ayet

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.
Mutaffifîn, 83/1-3

Bir Hadis

Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, Su fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et."
Ankebut- 30

Bir Söz

İnsanların malca en cimrisi, namusca en cömertidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayak altı olmasına sebep olur.
İbn-i Mu’tez

Namaz

İbadetlerin Amacı 16105
Namazın Önemi 7427
Namaz Çeşitleri 9061
Namazın Farzları ve Vacipleri 8740
Namazın Farzları 6593
Namazın Şartları 6268
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9309
Müstehap Vakitler 4602
Mekruh Vakitler 5338
Kutuplarda Namaz 3768
Namazın Rükünleri 6500
Ta`dîl-i Erkân 4140
Namazın Vacipleri 4056
Namazın Sünnet ve Adabı 3955
Namazın Sünnetleri 4267
Namazın Adabı 3987
Namazın Mekruhları 3795
Namazı Bozan Şeyler 4573
Namazın Kılınışı 4259
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3694
Ezan ve Kamet 19512
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11208
Cemaatle Namazın Hükmü 5589
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4852
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12943
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4870
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5109
İmamlık ve Şartları 9126
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5640
İmama Uyanın Halleri 4660
Cuma Namazı 4226
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3460
Cuma Namazının Şartları 6918
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9810
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5742
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7830
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5131
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4627
Cuma Namazının Kılınışı 4985
Vitir Namazı 4228
Bayram Namazı 3598
Teşrik Tekbirleri 4693
Nafile Namazlar 7009
Teravih Namazı 3750
Teheccüt Namazı 5104
Kuşluk Namazı 3514
Evvâbîn Namazı 3285
Tahiyyetü'l-mescid 3497
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5882
Yolculuk Namazı 3985
Hâcet Namazı 4309
İstihâre Namazı 3830
Tövbe Namazı 3902
Tesbih Namazı 3668
Yağmur Duası 4135
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10469
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4557
Hasta Namazı 3777
Yolcu Namazı 3963
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3291
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3213
Korku Namazı 3878
Namazların Kazası 3594
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17180
Sehiv Secdesi 5180
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4376
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4383
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11567
İmamlara Özel Durumlar 4866
Tilâvet Secdesi 3734
Şükür Secdesi 4062
Cenaze Namazı 4510
Cenazenin Yıkanması 8692
Cenazenin Kefenlenmesi 6873
Cenaze Namazının Kılınışı 10176
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4015
Cenazenin Taşınması 5101
Defin 3784
Kur'an Okuma ve Telkin 6496
Tâziye 4141
Şehidlere Ait Hükümler 3796