Bir Ayet

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Bakara, 2/208

Bir Hadis

(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır."
Mümtehine-4

Bir Söz

Aptallığın en büyüğü, övmede ve yermede aşırılığa kaçmaktır.

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2853
Akid 3075
Akdin Tabii Unsurları 4482
Akdin Kuruluş Şartları 6028
Akdin Geçerlilik Şartları 4231
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2714
Akdin Hukukî Sonucu 2584
Akdin Sona Ermesi 3023
Akid Çeşitleri 5304
Akid'de Rızâ İlkesi 2646
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5242
Akid'de Garar Yasağı 7562
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2711
Hukukî Hayat 2563
Borç 3960
Satım 2825
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3637
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3585
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2380
Harama Yol Açan Satım 3350
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4702
Satım Çeşitleri 2862
Takas 2730
Kiralama 5361
Şüf`a 3670
Şirket 3911
Âriyet 3126
Karz 3434
Hibe 5523
Havale 3067
Kefalet 4598
Rehin 5573
Emanet Mal 3393
Buluntu Mal 4091
Vekâlet 3100
Yargılama Hukuku 4034
Helâl Kazanç 6553
Faiz Yasağı 3351
Kur'an'da Faiz Yasağı 8750
Sünnette Faiz Yasağı 5178
Faiz Yasağının Amacı 2928
Faiz Yasağının İlleti 4423
Faiz-Kâr İlişkisi 2880
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2965
Faizde Hile 2670
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5152
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3317
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3959
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4423
Vadeli Satış 6156
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3574
Kâr Haddi 3744
Hava Parasi 5042
Borsa ve Hisse Senedi 6031
Sigorta 3601
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2646
Sigorta - Kumar İlişkisi 2761
Sigortanın Konusu 2361
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2273
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2906
Sigorta ve Kader İlişkisi 2370
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2461