Bir Ayet

Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!
Ankebut, 29/64

Bir Hadis

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
Buhârî

Bir Dua

"Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım."
Ahkaf- 15

Bir Söz

İlmi ile amel etmeyen âlim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.
İmam Gazalî

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3026
Akid 3290
Akdin Tabii Unsurları 4750
Akdin Kuruluş Şartları 6438
Akdin Geçerlilik Şartları 4468
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2897
Akdin Hukukî Sonucu 2777
Akdin Sona Ermesi 3236
Akid Çeşitleri 5573
Akid'de Rızâ İlkesi 2827
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5520
Akid'de Garar Yasağı 7911
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2927
Hukukî Hayat 2724
Borç 4170
Satım 2996
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3826
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3768
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2561
Harama Yol Açan Satım 3584
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5028
Satım Çeşitleri 3104
Takas 2899
Kiralama 5591
Şüf`a 3878
Şirket 4161
Âriyet 3293
Karz 3650
Hibe 5734
Havale 3251
Kefalet 4775
Rehin 5811
Emanet Mal 3565
Buluntu Mal 4325
Vekâlet 3274
Yargılama Hukuku 4209
Helâl Kazanç 6748
Faiz Yasağı 3520
Kur'an'da Faiz Yasağı 8964
Sünnette Faiz Yasağı 5453
Faiz Yasağının Amacı 3109
Faiz Yasağının İlleti 4673
Faiz-Kâr İlişkisi 3049
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3149
Faizde Hile 2878
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5327
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3483
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4161
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4689
Vadeli Satış 6403
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3761
Kâr Haddi 3912
Hava Parasi 5248
Borsa ve Hisse Senedi 6216
Sigorta 3771
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2813
Sigorta - Kumar İlişkisi 2939
Sigortanın Konusu 2518
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2467
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3072
Sigorta ve Kader İlişkisi 2559
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2623