Bir Ayet

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
Enbiyâ, 21/22

Bir Hadis

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
Taberânî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.."
Haşr- 10

Bir Söz

Sükut, insanın en nefis elbisesidir.
Hz. Ömer

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3631
Akid 3733
Akdin Tabii Unsurları 5502
Akdin Kuruluş Şartları 6984
Akdin Geçerlilik Şartları 4941
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3327
Akdin Hukukî Sonucu 3186
Akdin Sona Ermesi 3675
Akid Çeşitleri 6086
Akid'de Rızâ İlkesi 3318
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6066
Akid'de Garar Yasağı 8513
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3354
Hukukî Hayat 3120
Borç 4613
Satım 3471
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4334
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4198
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2986
Harama Yol Açan Satım 4156
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5539
Satım Çeşitleri 3587
Takas 3314
Kiralama 6082
Şüf`a 4411
Şirket 4615
Âriyet 3779
Karz 4072
Hibe 6303
Havale 3739
Kefalet 5228
Rehin 6287
Emanet Mal 3932
Buluntu Mal 4749
Vekâlet 3635
Yargılama Hukuku 4570
Helâl Kazanç 7117
Faiz Yasağı 3886
Kur'an'da Faiz Yasağı 9402
Sünnette Faiz Yasağı 6085
Faiz Yasağının Amacı 3487
Faiz Yasağının İlleti 5088
Faiz-Kâr İlişkisi 3400
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3504
Faizde Hile 3421
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5672
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3870
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4579
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5215
Vadeli Satış 6855
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4132
Kâr Haddi 4257
Hava Parasi 5660
Borsa ve Hisse Senedi 6666
Sigorta 4140
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3155
Sigorta - Kumar İlişkisi 3301
Sigortanın Konusu 2914
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2777
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3562
Sigorta ve Kader İlişkisi 2899
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2935