Bir Ayet

Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
İnşirah 94/5,6

Bir Hadis

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
Bakara- 286

Bir Söz

Dili korumak, altını ve gümüşü korumaktan daha zordur.
Muhammed ibn-i Vasi

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2744
Akid 2942
Akdin Tabii Unsurları 4282
Akdin Kuruluş Şartları 5610
Akdin Geçerlilik Şartları 4022
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2608
Akdin Hukukî Sonucu 2451
Akdin Sona Ermesi 2879
Akid Çeşitleri 5066
Akid'de Rızâ İlkesi 2531
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4987
Akid'de Garar Yasağı 7022
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2608
Hukukî Hayat 2466
Borç 3791
Satım 2694
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3492
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3464
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2283
Harama Yol Açan Satım 3209
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4429
Satım Çeşitleri 2677
Takas 2613
Kiralama 5183
Şüf`a 3516
Şirket 3731
Âriyet 3008
Karz 3318
Hibe 5347
Havale 2935
Kefalet 4442
Rehin 5421
Emanet Mal 3296
Buluntu Mal 3955
Vekâlet 2982
Yargılama Hukuku 3931
Helâl Kazanç 6434
Faiz Yasağı 3249
Kur'an'da Faiz Yasağı 8585
Sünnette Faiz Yasağı 4988
Faiz Yasağının Amacı 2831
Faiz Yasağının İlleti 4192
Faiz-Kâr İlişkisi 2791
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2858
Faizde Hile 2559
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5045
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3202
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3839
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4151
Vadeli Satış 5966
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3461
Kâr Haddi 3632
Hava Parasi 4898
Borsa ve Hisse Senedi 5918
Sigorta 3492
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2548
Sigorta - Kumar İlişkisi 2657
Sigortanın Konusu 2284
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2179
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2796
Sigorta ve Kader İlişkisi 2275
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2368