Bir Ayet

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
İsrâ, 17/26-27

Bir Hadis

Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbim, Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat."
Neml- 19

Bir Söz

Akıllı ve içindeki düğümleri çözen bir dosta sahip olan kimse ne bahtiyardır.
Nâsır-ı Husrev

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3431
Akid 3520
Akdin Tabii Unsurları 5202
Akdin Kuruluş Şartları 6722
Akdin Geçerlilik Şartları 4729
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3122
Akdin Hukukî Sonucu 2979
Akdin Sona Ermesi 3465
Akid Çeşitleri 5854
Akid'de Rızâ İlkesi 3129
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5827
Akid'de Garar Yasağı 8196
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3151
Hukukî Hayat 2938
Borç 4411
Satım 3289
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4152
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3996
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2778
Harama Yol Açan Satım 3911
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5304
Satım Çeşitleri 3369
Takas 3109
Kiralama 5855
Şüf`a 4207
Şirket 4397
Âriyet 3579
Karz 3878
Hibe 6082
Havale 3569
Kefalet 5013
Rehin 6059
Emanet Mal 3748
Buluntu Mal 4533
Vekâlet 3439
Yargılama Hukuku 4376
Helâl Kazanç 6926
Faiz Yasağı 3696
Kur'an'da Faiz Yasağı 9188
Sünnette Faiz Yasağı 5719
Faiz Yasağının Amacı 3282
Faiz Yasağının İlleti 4894
Faiz-Kâr İlişkisi 3213
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3323
Faizde Hile 3129
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5491
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3679
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4368
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4939
Vadeli Satış 6640
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3935
Kâr Haddi 4071
Hava Parasi 5473
Borsa ve Hisse Senedi 6481
Sigorta 3959
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2985
Sigorta - Kumar İlişkisi 3123
Sigortanın Konusu 2750
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2622
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3390
Sigorta ve Kader İlişkisi 2722
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2773