Bir Ayet

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Âl-i İmrân, 3/134

Bir Hadis

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin."
Mü'minun- 118

Bir Söz

İsyanda olanların mahçup hali, benim için ibadette olanların mağrur halinden daha sevimlidir.
Yahya Vâiz

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3887
Akid 3988
Akdin Tabii Unsurları 5804
Akdin Kuruluş Şartları 7339
Akdin Geçerlilik Şartları 5235
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3640
Akdin Hukukî Sonucu 3471
Akdin Sona Ermesi 3946
Akid Çeşitleri 6390
Akid'de Rızâ İlkesi 3593
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6497
Akid'de Garar Yasağı 9146
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3630
Hukukî Hayat 3394
Borç 4874
Satım 3737
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4566
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4466
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 3259
Harama Yol Açan Satım 4480
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5843
Satım Çeşitleri 3842
Takas 3579
Kiralama 6341
Şüf`a 4713
Şirket 4857
Âriyet 4026
Karz 4326
Hibe 6583
Havale 3994
Kefalet 5488
Rehin 6611
Emanet Mal 4190
Buluntu Mal 5010
Vekâlet 3879
Yargılama Hukuku 4842
Helâl Kazanç 7389
Faiz Yasağı 4157
Kur'an'da Faiz Yasağı 9715
Sünnette Faiz Yasağı 6867
Faiz Yasağının Amacı 3752
Faiz Yasağının İlleti 5362
Faiz-Kâr İlişkisi 3666
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3748
Faizde Hile 3718
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5949
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 4121
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4825
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5525
Vadeli Satış 7136
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4402
Kâr Haddi 4492
Hava Parasi 5917
Borsa ve Hisse Senedi 7071
Sigorta 4390
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3397
Sigorta - Kumar İlişkisi 3594
Sigortanın Konusu 3152
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 3013
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3818
Sigorta ve Kader İlişkisi 3153
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 3150