Bir Ayet

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Bakara, 2/208

Bir Hadis

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez."
Ali İmran -9

Bir Söz

Akıl kemal bulunca boş sözler zeval bulur
yok olur.

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3361
Akid 3455
Akdin Tabii Unsurları 5092
Akdin Kuruluş Şartları 6619
Akdin Geçerlilik Şartları 4636
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3045
Akdin Hukukî Sonucu 2923
Akdin Sona Ermesi 3393
Akid Çeşitleri 5758
Akid'de Rızâ İlkesi 3061
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5713
Akid'de Garar Yasağı 8081
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3080
Hukukî Hayat 2870
Borç 4331
Satım 3219
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4068
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3929
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2711
Harama Yol Açan Satım 3834
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5215
Satım Çeşitleri 3274
Takas 3047
Kiralama 5763
Şüf`a 4135
Şirket 4331
Âriyet 3511
Karz 3804
Hibe 5977
Havale 3492
Kefalet 4928
Rehin 5979
Emanet Mal 3680
Buluntu Mal 4448
Vekâlet 3379
Yargılama Hukuku 4314
Helâl Kazanç 6860
Faiz Yasağı 3628
Kur'an'da Faiz Yasağı 9087
Sünnette Faiz Yasağı 5629
Faiz Yasağının Amacı 3218
Faiz Yasağının İlleti 4804
Faiz-Kâr İlişkisi 3153
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3262
Faizde Hile 3022
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5428
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3599
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4280
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4830
Vadeli Satış 6543
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3867
Kâr Haddi 4011
Hava Parasi 5375
Borsa ve Hisse Senedi 6409
Sigorta 3877
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2924
Sigorta - Kumar İlişkisi 3047
Sigortanın Konusu 2698
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2565
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3328
Sigorta ve Kader İlişkisi 2656
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2714