Bir Ayet

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Mü'minûn, 23/8-11

Bir Hadis

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.
Müslim

Bir Dua

"Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mu'minleri bağışla."
İbrahim- 4l

Bir Söz

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası düşmanının maskarası.
Mehmed Akif

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2553
Akid 2741
Akdin Tabii Unsurları 3940
Akdin Kuruluş Şartları 4966
Akdin Geçerlilik Şartları 3704
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2380
Akdin Hukukî Sonucu 2244
Akdin Sona Ermesi 2678
Akid Çeşitleri 4751
Akid'de Rızâ İlkesi 2342
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4639
Akid'de Garar Yasağı 6349
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2334
Hukukî Hayat 2274
Borç 3576
Satım 2496
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3265
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3262
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2098
Harama Yol Açan Satım 2953
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 3981
Satım Çeşitleri 2438
Takas 2249
Kiralama 4962
Şüf`a 3256
Şirket 3489
Âriyet 2818
Karz 3109
Hibe 5067
Havale 2714
Kefalet 4201
Rehin 5147
Emanet Mal 3086
Buluntu Mal 3718
Vekâlet 2804
Yargılama Hukuku 3659
Helâl Kazanç 6232
Faiz Yasağı 3053
Kur'an'da Faiz Yasağı 8356
Sünnette Faiz Yasağı 4682
Faiz Yasağının Amacı 2652
Faiz Yasağının İlleti 3903
Faiz-Kâr İlişkisi 2628
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2678
Faizde Hile 2379
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4838
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3007
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3580
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3901
Vadeli Satış 5714
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3274
Kâr Haddi 3270
Hava Parasi 4643
Borsa ve Hisse Senedi 5712
Sigorta 3240
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2376
Sigorta - Kumar İlişkisi 2481
Sigortanın Konusu 2135
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2005
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2614
Sigorta ve Kader İlişkisi 2115
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2211