Bir Ayet

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
Enbiyâ, 21/30

Bir Hadis

"Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
Tirmizi

Bir Dua

"Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol."
Mü'minun- 38

Bir Söz

Dindarsan kendini beğenmişliği bırak, kendini görmezsen Allah’ı görürsün.
Nasr-ı Hüsrev

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3524
Akid 3614
Akdin Tabii Unsurları 5294
Akdin Kuruluş Şartları 6821
Akdin Geçerlilik Şartları 4816
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3204
Akdin Hukukî Sonucu 3069
Akdin Sona Ermesi 3560
Akid Çeşitleri 5954
Akid'de Rızâ İlkesi 3211
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5926
Akid'de Garar Yasağı 8319
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3235
Hukukî Hayat 3018
Borç 4499
Satım 3368
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4225
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4084
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2872
Harama Yol Açan Satım 4014
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5406
Satım Çeşitleri 3463
Takas 3202
Kiralama 5960
Şüf`a 4290
Şirket 4494
Âriyet 3665
Karz 3960
Hibe 6171
Havale 3648
Kefalet 5107
Rehin 6153
Emanet Mal 3829
Buluntu Mal 4635
Vekâlet 3530
Yargılama Hukuku 4453
Helâl Kazanç 7012
Faiz Yasağı 3782
Kur'an'da Faiz Yasağı 9286
Sünnette Faiz Yasağı 5823
Faiz Yasağının Amacı 3373
Faiz Yasağının İlleti 4973
Faiz-Kâr İlişkisi 3290
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3400
Faizde Hile 3253
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5563
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3762
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4456
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5044
Vadeli Satış 6721
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4023
Kâr Haddi 4155
Hava Parasi 5555
Borsa ve Hisse Senedi 6558
Sigorta 4036
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3058
Sigorta - Kumar İlişkisi 3192
Sigortanın Konusu 2816
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2685
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3464
Sigorta ve Kader İlişkisi 2799
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2838