Bir Ayet

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Âl-i İmrân, 3/134

Bir Hadis

Enes'in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) büyük günahlar olarak şunları saydı: "Allah'a ortak koşmak, ebeveyne eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir."
Müslim

Bir Dua

"Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et!"
İbrahim-40

Bir Söz

İlmi ile amel etmeyen âlim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.
İmam Gazalî

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2400
Akid 2579
Akdin Tabii Unsurları 3707
Akdin Kuruluş Şartları 4631
Akdin Geçerlilik Şartları 3485
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2229
Akdin Hukukî Sonucu 2104
Akdin Sona Ermesi 2519
Akid Çeşitleri 4547
Akid'de Rızâ İlkesi 2203
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4405
Akid'de Garar Yasağı 5939
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2187
Hukukî Hayat 2128
Borç 3405
Satım 2333
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3086
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3110
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1961
Harama Yol Açan Satım 2747
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 3717
Satım Çeşitleri 2263
Takas 2093
Kiralama 4783
Şüf`a 3065
Şirket 3306
Âriyet 2646
Karz 2950
Hibe 4856
Havale 2548
Kefalet 3998
Rehin 4950
Emanet Mal 2933
Buluntu Mal 3552
Vekâlet 2661
Yargılama Hukuku 3506
Helâl Kazanç 6073
Faiz Yasağı 2910
Kur'an'da Faiz Yasağı 8205
Sünnette Faiz Yasağı 4475
Faiz Yasağının Amacı 2507
Faiz Yasağının İlleti 3698
Faiz-Kâr İlişkisi 2485
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2545
Faizde Hile 2231
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4680
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2860
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3407
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3729
Vadeli Satış 5528
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3119
Kâr Haddi 3126
Hava Parasi 4479
Borsa ve Hisse Senedi 5557
Sigorta 3071
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2237
Sigorta - Kumar İlişkisi 2326
Sigortanın Konusu 1990
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1862
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2475
Sigorta ve Kader İlişkisi 1987
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2091