Bir Ayet

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."
İsrâ, 17/24

Bir Hadis

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz, Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla, Ey Rabbimiz, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin."
Mümtehine-5

Bir Söz

Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem.
Abdullah bin Ömer

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4028
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3253
Tarihçe 2959
İlke ve Amaçlar 2945
Kara Hayvanları 5629
Su Hayvanları 4585
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 31799
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 6874
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 7569
Hayvanların Kesimi 6132
Hayvanı Kesenin Niteliği 3094
Kesimde Kullanılan Alet 3051
Kesim Usulü 3048
Av ve Avlanma 2774
Avlamanın Dinî Hükmü 2609
Avlamanın Şartları 4234
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3672
Av Aleti ile İlgili Şartlar 2715
Avcı Hayvanla Avlanma 3204
İçecekler 3125
İçecekler - 1 2714
Bağımlılıklar: Sigara 2936
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3096
Örtünme 3671
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 6650
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3181
Saçla İlgili Tasarruflar 22660
Kaş Alma-Kıl Yolma 6878
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4222
Estetik Ameliyat 4286
Altın ve Gümüş Kullanımı 3921
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 2809
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 2866
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4116
Altın Yüzük 3930
Altın Süsleme 3254
Saç Sakal ve Bıyık 6846
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 4929
Sanat 5744
Resim ve Heykel 4477
Müzik 2906
Spor ve Eğlence 2929
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4025
Oyun-Eğlence: Düğün 3276
Tavla 4000
Satranç 2692
Kumar 3810
Cinsi Hayat 3094
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3431
Cinsi Hayat ve Yasaklar 4874
Zina Yasağı 4378
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 2986
Doğum Kontrolü 3229
Nüfus Planlaması 3575
Çocuk Düşürme 7506
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3394
Bid`at ve Hurafeler 4133
Gayb Bilgisi 3080
Falcılık 10242
Yıldız ve Burç Falı 6093
Kehanet 3025
Cincilik 3011
Büyücülük 2865
Ruh 2742
Ruh Çağırma 4747
Tenâsüh 3724
Rüya Tabiri 4890
Hastalık ve Tedavi 2841
Haram Maddelerle Tedavi 4265
Okuyarak Tedavi 3257
Organ Nakli 3538
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5221
Öldürme 4125
Kan Davası 3707
İntihar 3904
İffet ve Namusa Saldırı 7680
Kişilik Haklarına Saldırı 3189
Sarhoşluk 3418
Hırsızlık 2909
Gasp ve Yağma 4893
Haksız Fiil 3213
Haksız İktisap 3239