Bir Ayet

Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
Nahl,16/90

Bir Hadis

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin."
Mü'minun-109

Bir Söz

İlim cehaleti kaldırır, fakat ahmaklığa birşey yapamaz.
A.Arvasi

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4484
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3542
Tarihçe 3375
İlke ve Amaçlar 3355
Kara Hayvanları 6228
Su Hayvanları 5118
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 32664
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 7296
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 7986
Hayvanların Kesimi 6469
Hayvanı Kesenin Niteliği 3538
Kesimde Kullanılan Alet 3509
Kesim Usulü 3388
Av ve Avlanma 3193
Avlamanın Dinî Hükmü 3028
Avlamanın Şartları 4704
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3995
Av Aleti ile İlgili Şartlar 3075
Avcı Hayvanla Avlanma 3549
İçecekler 3471
İçecekler - 1 3055
Bağımlılıklar: Sigara 3285
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3516
Örtünme 4038
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 7069
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3518
Saçla İlgili Tasarruflar 23370
Kaş Alma-Kıl Yolma 7259
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4579
Estetik Ameliyat 4838
Altın ve Gümüş Kullanımı 4297
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 3114
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 3193
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4621
Altın Yüzük 4265
Altın Süsleme 3597
Saç Sakal ve Bıyık 7197
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 5464
Sanat 6201
Resim ve Heykel 4773
Müzik 3264
Spor ve Eğlence 3242
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4356
Oyun-Eğlence: Düğün 3612
Tavla 4362
Satranç 3041
Kumar 4179
Cinsi Hayat 3508
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3788
Cinsi Hayat ve Yasaklar 5404
Zina Yasağı 4823
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3350
Doğum Kontrolü 3523
Nüfus Planlaması 3933
Çocuk Düşürme 7872
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3777
Bid`at ve Hurafeler 4495
Gayb Bilgisi 3442
Falcılık 10565
Yıldız ve Burç Falı 6460
Kehanet 3361
Cincilik 3435
Büyücülük 3199
Ruh 3141
Ruh Çağırma 5175
Tenâsüh 4103
Rüya Tabiri 5226
Hastalık ve Tedavi 3184
Haram Maddelerle Tedavi 4768
Okuyarak Tedavi 3675
Organ Nakli 3892
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5568
Öldürme 4482
Kan Davası 4077
İntihar 4436
İffet ve Namusa Saldırı 8156
Kişilik Haklarına Saldırı 3639
Sarhoşluk 3778
Hırsızlık 3217
Gasp ve Yağma 5276
Haksız Fiil 3656
Haksız İktisap 3540