Bir Ayet

İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.
İbrahim, 14/23

Bir Hadis

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
İbn Mâce

Bir Dua

"Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir."
Furkan- 65

Bir Söz

Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir: Gaflet uykusundan uyanmak; nefse dilediğini vermemek; Allah korkusundan ağlamak.
Ebû Bekir Kettânî

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4168
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3362
Tarihçe 3070
İlke ve Amaçlar 3061
Kara Hayvanları 5794
Su Hayvanları 4763
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 32149
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 6991
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 7728
Hayvanların Kesimi 6253
Hayvanı Kesenin Niteliği 3231
Kesimde Kullanılan Alet 3179
Kesim Usulü 3163
Av ve Avlanma 2891
Avlamanın Dinî Hükmü 2729
Avlamanın Şartları 4390
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3785
Av Aleti ile İlgili Şartlar 2841
Avcı Hayvanla Avlanma 3331
İçecekler 3238
İçecekler - 1 2845
Bağımlılıklar: Sigara 3062
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3212
Örtünme 3801
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 6815
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3286
Saçla İlgili Tasarruflar 23014
Kaş Alma-Kıl Yolma 7016
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4354
Estetik Ameliyat 4529
Altın ve Gümüş Kullanımı 4048
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 2910
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 2987
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4293
Altın Yüzük 4048
Altın Süsleme 3371
Saç Sakal ve Bıyık 6975
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 5109
Sanat 5877
Resim ve Heykel 4597
Müzik 3028
Spor ve Eğlence 3040
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4156
Oyun-Eğlence: Düğün 3392
Tavla 4119
Satranç 2810
Kumar 3939
Cinsi Hayat 3211
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3557
Cinsi Hayat ve Yasaklar 5011
Zina Yasağı 4546
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3116
Doğum Kontrolü 3320
Nüfus Planlaması 3706
Çocuk Düşürme 7645
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3526
Bid`at ve Hurafeler 4266
Gayb Bilgisi 3194
Falcılık 10351
Yıldız ve Burç Falı 6232
Kehanet 3136
Cincilik 3116
Büyücülük 2979
Ruh 2865
Ruh Çağırma 4867
Tenâsüh 3856
Rüya Tabiri 5004
Hastalık ve Tedavi 2956
Haram Maddelerle Tedavi 4448
Okuyarak Tedavi 3374
Organ Nakli 3664
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5347
Öldürme 4252
Kan Davası 3832
İntihar 4037
İffet ve Namusa Saldırı 7868
Kişilik Haklarına Saldırı 3329
Sarhoşluk 3540
Hırsızlık 3033
Gasp ve Yağma 5033
Haksız Fiil 3338
Haksız İktisap 3338