Bir Ayet

Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
Nahl,16/90

Bir Hadis

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.
Ebu Dâvud

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"
Araf- 47

Bir Söz

Bir kimsenin Allah’ı sevmesinin belirtisi üçtür: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu.
Bâyezid Bistâmi

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4103
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3314
Tarihçe 3024
İlke ve Amaçlar 3012
Kara Hayvanları 5728
Su Hayvanları 4692
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 32002
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 6939
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 7665
Hayvanların Kesimi 6203
Hayvanı Kesenin Niteliği 3170
Kesimde Kullanılan Alet 3126
Kesim Usulü 3117
Av ve Avlanma 2837
Avlamanın Dinî Hükmü 2677
Avlamanın Şartları 4322
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3737
Av Aleti ile İlgili Şartlar 2791
Avcı Hayvanla Avlanma 3282
İçecekler 3187
İçecekler - 1 2790
Bağımlılıklar: Sigara 3010
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3163
Örtünme 3745
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 6734
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3238
Saçla İlgili Tasarruflar 22835
Kaş Alma-Kıl Yolma 6948
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4291
Estetik Ameliyat 4431
Altın ve Gümüş Kullanımı 3987
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 2867
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 2934
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4214
Altın Yüzük 3999
Altın Süsleme 3322
Saç Sakal ve Bıyık 6914
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 5032
Sanat 5817
Resim ve Heykel 4544
Müzik 2974
Spor ve Eğlence 2988
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4099
Oyun-Eğlence: Düğün 3338
Tavla 4069
Satranç 2759
Kumar 3877
Cinsi Hayat 3161
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3496
Cinsi Hayat ve Yasaklar 4944
Zina Yasağı 4475
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3071
Doğum Kontrolü 3278
Nüfus Planlaması 3650
Çocuk Düşürme 7587
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3459
Bid`at ve Hurafeler 4207
Gayb Bilgisi 3142
Falcılık 10303
Yıldız ve Burç Falı 6162
Kehanet 3085
Cincilik 3068
Büyücülük 2929
Ruh 2809
Ruh Çağırma 4813
Tenâsüh 3801
Rüya Tabiri 4953
Hastalık ve Tedavi 2904
Haram Maddelerle Tedavi 4372
Okuyarak Tedavi 3320
Organ Nakli 3610
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5296
Öldürme 4199
Kan Davası 3777
İntihar 3976
İffet ve Namusa Saldırı 7788
Kişilik Haklarına Saldırı 3269
Sarhoşluk 3480
Hırsızlık 2981
Gasp ve Yağma 4970
Haksız Fiil 3280
Haksız İktisap 3298