Bir Ayet

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
Zilzâl, 99/7-8

Bir Hadis

Enes'in (r.a.) haber verdiğine göre: Allah Resulü (a.s.): "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur.
Müslim

Bir Dua

"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun."
Mü'minun- 28

Bir Söz

Dostlarla yapılan sohbetle boy ölçüşecek bir güzel davranış daha yoktur. Onların ayrılığı kadar da keder veren birşey yoktur.
İmam Şafii

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4771
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3832
Tarihçe 3664
İlke ve Amaçlar 3632
Kara Hayvanları 6526
Su Hayvanları 5450
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 33215
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 7573
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 8328
Hayvanların Kesimi 6775
Hayvanı Kesenin Niteliği 3801
Kesimde Kullanılan Alet 3796
Kesim Usulü 3655
Av ve Avlanma 3467
Avlamanın Dinî Hükmü 3313
Avlamanın Şartları 5087
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 4283
Av Aleti ile İlgili Şartlar 3338
Avcı Hayvanla Avlanma 3820
İçecekler 3727
İçecekler - 1 3328
Bağımlılıklar: Sigara 3552
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3795
Örtünme 4310
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 7387
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3793
Saçla İlgili Tasarruflar 23887
Kaş Alma-Kıl Yolma 7573
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4892
Estetik Ameliyat 5264
Altın ve Gümüş Kullanımı 4580
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 3352
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 3455
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4904
Altın Yüzük 4510
Altın Süsleme 3866
Saç Sakal ve Bıyık 7479
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 5775
Sanat 6486
Resim ve Heykel 5047
Müzik 3517
Spor ve Eğlence 3501
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4604
Oyun-Eğlence: Düğün 3883
Tavla 4616
Satranç 3297
Kumar 4469
Cinsi Hayat 3774
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 4061
Cinsi Hayat ve Yasaklar 5661
Zina Yasağı 5147
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3620
Doğum Kontrolü 3757
Nüfus Planlaması 4223
Çocuk Düşürme 8128
Suni İlkah ve Tüp Bebek 4030
Bid`at ve Hurafeler 4753
Gayb Bilgisi 3678
Falcılık 10828
Yıldız ve Burç Falı 6728
Kehanet 3626
Cincilik 3665
Büyücülük 3447
Ruh 3408
Ruh Çağırma 5407
Tenâsüh 4353
Rüya Tabiri 5470
Hastalık ve Tedavi 3437
Haram Maddelerle Tedavi 5093
Okuyarak Tedavi 3955
Organ Nakli 4147
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5811
Öldürme 4730
Kan Davası 4334
İntihar 4715
İffet ve Namusa Saldırı 8483
Kişilik Haklarına Saldırı 3903
Sarhoşluk 4030
Hırsızlık 3487
Gasp ve Yağma 5524
Haksız Fiil 3940
Haksız İktisap 3762